Spořící účet GE Money Bank

Spořící účet GE Money Bank nabízí pro klienty GE Money Bank s běžným účtem možnost, jak lépe zhodnotit své finance. Roční úročení je od 0,75 % při minimálním zůstatku do 49 999 Kč včetně, při zůstatcích nad 1 milion Kč je pak roční úročení 1,75 %.

Spořící účet GE Money Bank je zdarma veden k běžnému účtu. Založení a zaúčtování automatických převodů financí mezi běžným a spořícím účtem je zdarma.

Spořící účet GE Money Bank - výhody

Spořící účet GE Money Bank - nevýhody

Zdroj: webové stránky finanční instituce, červen 2008.