Spořící účet FIO konto

Spořící účet FIO konto nabízí roční úrokovou sazbu 3,1 % při libovolném kladném zůstatku, žádné minimální limity tedy nejsou povinné.

S penězi na spořícím účtu FIO konto lze nakládat bez výpovědních lhůt. Finance ze spořícího účtu lze zasílat jen na jeden zvolený externí bankovní účet, toto omezení však neplatí v rámci Finanční skupiny Fio, tj. peníze lze posílat na účty vedené u Fio bez omezení.

Spořící účet FIO konto umožňuje získat k tomuto účtu platební kartu zdarma. Na účtu je možné také zadávat trvalé příkazy k úhradě.

Spořící účet FIO konto má ve své nabídce Fio družstevní záložna. Jedná se o průkopníka bezplatných finančních služeb na českém trhu, kde působí již 12 let.

Spořící účet FIO konto - výhody

Zdroj: webové stránky finanční instituce, červen 2008.